Teenused

Lai teenustepagas, mis illustreerib ja tutvustab projekti vastavalt Sinu eesmärkidele.

Arhitektuurne visualiseerimine

3D välispildid

Arhitektuurne visualiseerimine on kunst, mis esitleb ehitamata tulevikku. 3D välispildid võimaldavad luua selge ettekujutuse lõpptulemusest projekti varajases etapis. Visuaal, mis loob emotsioone ning jutustab lugusid.

3D sisepildid

3D sisepildid on kasulik tööriist nii disaineritele kui maakleritele. See on vahend, mille abil on võimalik katsetada nii erinevaid kontseptsioone, disaine kui esitleda projekti lõpptulemust.

3D aerofotod

Aerofotod on parim võimalus tulevase hoone asukoha ning linnaruumis paiknemise tutvustamiseks. Visualiseerime hoone droonifotole või mudeldame täielikult ümbritseva keskkonna.

360⁰ panoraam

360⁰ panoraam on põnev võimalus ruumikogemuse edasi andmiseks. Näpuliigutuse abil on vaatlejal võimalik virtuaalses 3D-mudelis ringi liikuda, avastada interjööri detaile ning luua ettekujutus ruumi mahukusest.

3D plaanid ja lõiked

3D plaanid ja lõiked annavad tervikliku ülevaate ruumide paiknemisest ja suurustest, loovad ettekujutuse interjööri kujundusest ning esitlevad detaile, mida 2D joonised ei võimalda.

3D animatsioon

3D animatsioon võimaldab viia vaatleja jalutuskäigule hoonesse, millest on olemas vaid visioon või eksisteerib alles joonistel. Loome videopildis ettekujutuse ehitise ruumidest ning hoonest kui tervikust.


Kuulame

Alginformatsiooni kokku kogumine alates skeemidest kuni olemasolevate 3D mudeliteni. Kliendi soovide ja eesmärkide välja selgitamine.

Visandame

Visandamine koosneb kolmest etapist:
1) Hoone geomeetria ja kaameranurkade kinnitamine.
2) Tekstuuride, materjalide, detailide lisamine.
3) Visualiseeringute ellu äratamine, emotsiooni lisamine.
Igale etapile järgneb kliendi tagasiside.

Teostame

Esitame lõpliku suuruse ja kvaliteediga hoone visualiseeringud.

Kinnisvara turunduse täiskomplekt

Turundusstrateegia loomine

Määrame kindlaks kliendi soovid ja eesmärgid. Projekti analüüsides selgitame välja tugevused ning isikupära, seejärel kavandame plaani potentsiaalse kliendini jõudmiseks.

Bränding ja disain

Brändingu ja disaini puhul puhul loome projektile tervikliku identiteedi, mis kajastab nimes, logol, kodulehel, veebireklaamis ja trükistel. Visuaalne identiteet jääb meelde ja tekitab usaldust.

Veebileht

Otsingumootoritele hästi optimeeritud koduleht on tänasel digiajastul turunduse ja müügi üks olulisemaid vahendeid. Loome tervikliku identiteedi ning mugavalt kasutatava kodulehe. Kvaliteetne koduleht tekitab kliendis huvi rohkema informatsiooni saamiseks. Emotsiooni loomiseks kujundame vajalikud visuaalid alates interaktiivsetest ruumiplaanidest kuni 3D piltideni.

Veebireklaam

Loome ja haldame reklaamkampaaniaid. Kujundame bannerid ning raporteerime tulemustest. Kasutades turunduskanaleid nagu Google Ads ja Facebook Ads toome potentsiaalsed kliendid Teie arenduse veebileheni.

Trükised

Veebileht on oluline, kuid mitte ainuke kliendi kokkupuude arendusega. Tervikliku identiteedi loomiseks kujundame kõiksugu müügi- ja turundusmaterjalid alates visiitkaartidest kuni infovoldikuteni.


Kuulame

Alginformatsiooni kokkukogumine alates skeemidest kuni olemasolevate 3D mudeliteni. Kliendi soovide ja eesmärkide välja selgitamine. Koostame projekti analüüsi ja paneme paika turundusplaani.

Visandame

Brändingu, visualiseeringute, kodulehe, müügi- ja turundusmaterjalide loomine toimub kooskõlas kliendiga. Protsess toimub etappidena, millele järgnevad kliendi tagasiside ja vajalike paranduste tegemine.

Teostame

Esitame tervikliku identiteediga kodulehe, mida illustreerivad projekti tugevusi iseloomustavad visualiseeringud ning müüki ja turundust toetavad materjalid.