Üksikelamute projekteerimisele keskendunud arhitektuuribüroo

Oled mõelnud enda pere ja vajadustega kodule või olemasoleva hoone renoveerimisele? Vaata võimalusi, mida saame koos luua!

Tutvu portfoolioga
Vunk

Teenused

Keskendume üksikelamute arhitektuursele projekteerimisele. Meie eesmärk on pakkuda funktsionaalseid, esteetiliselt nauditavaid ning energiatõhusaid lahendusi. Oleme kliendiga kontseptsiooni loomisest kuni hoone valmimiseni.

Mis on Vunk?

Meeskond

VUNKi väline meeskond koosneb nooruslikest ning loomungulistest arhitektudest. Meie väike meeskond süveneb igasse projekti süvitsi, mõtestada lahti hoone tähendus ja koht linnaruumis. Me ei loo lihtsalt kodusid - me projekteerime kodusid, mis on elaniku nägu. Iga projekt on erinev ja eriline.

Tööprotsess

Iga projekti alustame kliendi konsultatsiooniga, kus tutvume tema soovide ja vajadustega. Koostame lähteülesande ning tutvustame projekteerimise etappe. Projekteerimise etapideks on eskiis, eelprojekt ja põhiprojekt. Alustame kritseldustest, mis iga etapiga muutuvad detailsemateks joonisteks.

Koostöö

Meil on lähedane koostöö kliendiga, et lõpptulemus vastaks ootustele. Meie projekteerime ning saadame kliendile aeg-ajalt jooniseid ülevaatamiseks. Kliendi eest taotleme ehitusloa ning võtame endapeale ametnikega suhtlemise. Soovi korral vastutame ka hoone eriosade projekteerimise ja nendevahelise kooskõla eest.