Millest alustada kodu projekteerimist?

Kinnisvaraturg, mis tuli pandeemiast peaaegu, et puutumatult läbi, ei näita endiselt rahunemise märke. Tänavapildis võib märgata järjest kerkivaid maju, nende seas ka eramuid. Kuigi eramute puhul on üha populaarsemaks saanud nö. võtmed kätte lahendus, soovib enamik inimesi oma unistuste kodu rajada ikka vastavalt enda vajaduste ja soovidele ning see kõik peab sobituma just nende väljavalitud maatükile. Kuid millest alustada, kui kodule on sobilik asukoht  leitud ja vaja oleks projekt koostada?

Projekteerimistingimused / Detailplaneering

Esmalt tuleks alustada kinnistu analüüsist. Kas on olemas kehtiv detailplaneering või oleks vaja taotleda projekteerimistingimusi? Nende mõlema eesmärk on sama, need sätestavad mida ja kuidas võime kinnistule plaanida. Milline on maa kasutamise otstarve, hoonete paigutus ja suurus, arhitektuursed, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused jne. Kõik need aspektid on arhitektile projekteerimisel aluseks. 

Detailplaneeringuid on võimalik leida vastava omavalitsuse planeeringute registrist ehk lihtsamalt öeldes Googledades. Kui kinnistul puudub detailplaneering, on protsess veidi aeganõudvam ja on vajalik projekteerimistingimused taotleda. Kuigi see võib valdades varieeruda, ei ole see midagi keerulist. Enamasti piisab taotluse esitamisest läbi ehitusregistri (www.ehr.ee) ja vajalik on tasuda riigilõiv 25€. 

Lähteülesanne / Moodboard

Nüüd, kui on teada, kuidas ja mida on võimalik ehitada, on kasulik kaardistada enda soovid ja vajadused. Kodu ehitama asudes on varasemalt välja mõeldud kindlasti mingid kriteeriumid, mis kodus olemas võiks olla. Soovitame nendest teha nimekiri: nt magamistubade arv, soov, et elutuba avaneks terrassile või kui on soov teha kodukontorit, oleks vajalik kabineti. Lisaks soovitame koostada endale Moodboard. On üsna tavaline, et inimene on loonud endale oma unistuste kodust kujutluspildi ning moodboard on vahend, mis aitab oma ideid paremini visualiseerida kui ka selgitada. Tegemist võib olla ka nt perekondliku tegevusega, kus kleebite ühele paberile oma unistuste kodust detaile või lihtsalt majade ja interjööride pilte, mis on varasemalt silma jäänud. Tänapäeval on on võimalik seda kõike teha digitaalselt, laadides pildid kasvõi lihtsalt endale kausta või tehes kuvatõmmiseid. Need lähtepunktid on arhitektile väga heaks alguspunktiks ning nii oskab arhitekt juba esimesel kohtumisel anda tagasisidet mis kujul ja kuidas neid soove on mõistlik täide viia.

Oluline on leida endale sümpaatne arhitekt, kelle ülesandeks on Teie soovid ja projekteerimis kriteeriumitega kooskõlla viia. Arhitekti ülesanne luua ruumiline tervik: hoone peab olema funktsionaalne, tehniliselt, majanduslikult, esteetiliselt toimiv ning looma harmoonia ümbritseva keskkonnaga. 

Arhitekt alustab oma tööd analüüsist ning peale projekteerimistingimuste uurimist läheb ta juba analüüsiga veidi detailsemaks: uurib kinnistu paiknemist ilmakaarte suhtes, nt kuhu oleks mõistlik paigutada elutuba ja kuhu magamistuba, kuidas on võimalik hoonet ühendada erinevate kommunikatsioonidega, milline on ümbritsev keskkond, kuidas võiks kinnistul toimuda liikumine jne. Seejärel alustab arhitekt projekteerimisega. 

 

Jaga postitust sotsiaalmeedias